Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Logowanie
Utwórz konto

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Życie szkoły
plenfrdeitnoruessvuk

Od poniedziałku zaczynają się ferie, które potrwają do 10 lutego. Wszyscy już się cieszą, bo batalia o oceny została zakończona, a perspektywa dwóch tygodni przerwy w nauce przesłania trudności, które niektórzy uczniowie mieli podczas nauki w I semestrze. 
A dzisiaj tj. w piątek 25 stycznia p. dyrektor Iwona Sołtysiak zebrała informacje przekazane przez nauczycieli i wychowawców, i przedstawiła je na apelu podsumowującym ten semestr. I tak:
 1. Ilość uczniów : klasy I-VII : 59 , w „Zerówce” 17 osób w Punkcie Przedszkolnym 25 osób, czyli razem 101 uczniów.
 2. Frekwencja uczniów : 90% w tym:
 1. kl. I -II, IV, V - 94%
 2. kl. VII, VIII - 93%
 3. kl.VI - 80%,
Najwyższa frekwencja 100%: brak.
 
3. Średnia ocen klas IV-VIII: 3,92 = 4,0
  1. Najwyższą średnią ma klasa IV, V - 4,3
  2. klasy VI - 3,9
  3. klasy VII - 3,8
  4. Klasa  VIII - 3,3
Najwyższe średnie zdobyli następujący uczniowie:
 1. Mikołaj Hain kl. IV, Kacper Rębek kl. V - średnia ocen 5,0; zachowanie - bardzo dobre,
 2. Julia Ratajczak kl. VI  Bogumił Czarny kl. IV - średnia ocen 4,8
Wszyscy Ci uczniowie otrzymują stypendium pieniężne za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie. Wymaganie to średnia ocen: 4,75 . 
4. Stypendiów sportowych w tym sem. nie przyznano. Wymagania do stypendium sportowego: 
- zdobycie wysokich wyników w zawodach sportowych indywidualnie lub drużynowych na szczeblu międzyszkolnym , powiatowym lub wyższym 
- zachowanie postawy „fair play” we współzawodnictwie;
- uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania.
 
Zachowanie w szkole
- wzorowe: 3 osoby czyli 5% uczniów
- bardzo dobre:  8 osób czyli 18% uczniów
- dobre:              21 osób czyli 48% uczniów
- poprawne:         9 osób czyli 21% uczniów
 • nieodpowiednie: 1 osoba czyli 2% uczniów
 • nagannych: 1 osoba czyli 2% uczniów      
                   
 W KLASACH I-III 
 
Mocne strony klas to:
- dzieci są bardzo aktywne, bardzo samodzielne i coraz bardziej odpowiedzialne
- interesują się czytaniem, chętnie czytają dodatkowe książki lubią kiedy ktoś im je czyta
- są bardzo sprawni ruchowo, pięknie śpiewają i lubią występować na scenie
- aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach z j. angielskiego
- chętnie wykonują dodatkowe zadania i karty pracy
- wykazują się dużą motywacją do pracy i do działania., chętnie współpracują ,
dbają o siebie nawzajem. Potrafią rozwiązywać konflikty  bez okazywania agresji.
Działania dydaktyczno-wychowawcze:
Akcje i uroczystości :
 1. Akcja „Sprzątanie Świata” 
 2. Festyn Rodzinny „Święto Pieczonego Ziemniaka” 
 3. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 4. DEN i pasowanie kl. I 
 5. Obchody Dnia Niepodległości
 6. Dzień Patrona- 70 urodziny szkoły i 20 lecie nadania imienia patrona, zbiórka elektroodpadów
 7. Mikołajki (Rada Rodziców)
 8. szkolne świąteczne spotkanie bożonarodzeniowe 
 9. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
 10. Koncerty muzyczne
 11. Warsztaty z robotyki i programowania 
Pierwszy sem. był w szczególności 
- czasem rozwijania kompetencji cyfrowych i komputerowych. Pomógł w tym zakup iPadów-przez Radę Rodziców i sponsorów. Powstały dwie mobilne pracownie dla klas starszych i młodszych; 
- wdrażania metody planu daltońskiego - planowania pracy własnej. Plan pracy nad swoim charakterem i zasadami współpracy podzieliliśmy tematycznie na każdy miesiąc. Zasady te są dostępne w każdej klasie - są to podpowiedzi, nad czym w danym miesiącu możemy pracować, co zmienić w sobie.
 
Realizowane w I semestrze projekty i programy
 1. Akademia Golfa 
 2. Trzymaj Formę, Czyste powietrze i Zdrowe zęby. 
 3. Bliżej przyrody- kl. I-II (trzyletni projekt dzieci uczą dorosłych o parkach w sąsiedztwie).
 4. Współpraca z Centrum Współpracy Międzynarodowej Grodno.
 CO PRZED NAMI:
Luty
 1. Dyskoteka Karnawałowa klasy IV-VI - Samorząd Uczniowski
Marzec
 1. Bal Karnawałowy – przedszkole i klasy 0 i  I-III 
 2. Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
 3. Pierwszy Dzień Wiosny 
 4. Świąteczne spotkanie wielkanocne  
Maj
 1. 11.05   XXIII Wiosenne Biegi Przełajowe i  Dzień Ziemi
Czerwiec 
 1. Dzień Dziecka
 2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 
Gratuluję wyników w nauce i pozytywnych efektów pracy nad swoich charakterem. Dziękuję za wysiłek, zaangażowanie, za współpracę  i troskę o dobrą atmosferę w szkole. 
Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom udanego i bezpiecznego wypoczynku. 
Do zobaczenia za dwa tygodnie
dyr. Iwona Sołtysiak
 
 
PS
 
Uczniowie klas IV - VIII mogą, po zalogowaniu się na swoje konto w Classroom, wypełnić ankietę online - Refleksja ze stycznia - zakończenie semestru
Ankieta jest dostępna w zakładce Informatyka kl ……
Zapraszam!!!
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy