Informacje dla rodziców
plcsenfrdeitnororuessvtruk

 

REKRUTACJA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO  I ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy
na rok szkolny 2020/2021
 
Wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021 objęte będą dzieci urodzone w  latach
 2017, 2016, 2015, 2014.

Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci urodzone w 2014 r.
 Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do naszego Punktu Przedszkolnego nie biorą udziału w rekrutacji, a ich rodzice składają Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego do dnia
26 lutego 2020 r. u nauczycieli, u których można pobrać ten dokument. 
 
Terminy składania wniosków
 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie wyłącznie na wolne miejsca. Wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego dla dzieci, które nie uczęszczają do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Wapnicy, należy składać od 02 marca 2020 r. do 31 marca 2010 r 7 kwietnia 2020 r . w sekretariacie szkoły. Dokument pobrać można na stronie www.sp2wapnica w zakładce „Dla rodziców i uczniów”  lub w sekretariacie szkoły.
 
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona17.04.2020 r.na tablicy ogłoszeń
w Szkole Podstawowej w Wapnicy w formie listy dzieci przyjętych.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2020-2021.pdf

Wniosek o kontynuację 2020-2021.pdf

Zarządzenie i harmonogram rekrutacji.pdf

Zarzadzenie_Burmistrza nr_55_pok_2020.pdf 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy