Informacje dla rodziców
plcsenfrdeitnororuessvtruk


  
REKRUTACJA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy
na rok szkolnym 2019/2020

Wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020 objęte będą dzieci urodzone w  latach  2016, 2015, 2014 , 2013

Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci urodzone w 2013 r.

 Dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do naszego Punktu Przedszkolnego nie biorą udziału w rekrutacji, a ich rodzice składają Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego do dnia 

22 lutego 2019r. u nauczycieli, u których można pobrać ten dokument. 

Terminy składania wniosków

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie wyłącznie na wolne miejsca. Wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego dla dzieci, które nie uczęszczają do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Wapnicy, należy składać od 01 marca 2019 r do 29 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły. Dokument pobrać można na stronie www.sp2wapnica.pl w zakładce „Dla rodziców i uczniów”  lub w sekretariacie szkoły. 

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona 19.04.2019 r  na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Wapnicy w formie listy dzieci przyjętych.

Do pobrania:

WNIOSEK 2019-20.pdf

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy