Życie szkoły
plcsenfrdeitnororuessvtruk

 

26 czerwca, w nietypowych warunkach związanych z zagrożeneim koronawirusem, odbyło się zakończenie roku szkolnego. Część oficjalna dotyczyła pożegnania naszych absolwentów, pozostali uczniowie odbierali świadectwa i żegnali się z wychowawcami w klasach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020   

Wyniki  nauczania i zachowania w II sem.

Ilość uczniów:

w  klasach  I-VIII : 64    

w oddziale przedszkolnym „0” : 15 os. 

w punkcie przedszkolnym  23 os. 

Razem jest nas 102 uczniów i przedszkolaków.

 

Średnia ocen klas IV-VIII wyniosła 4,56.

Średnie poszczególnych klas, od najwyższej:

1. klasa IV  - 5,2 

2. klasa VI  - 4,75

3. klasa V   - 4,6 

4. kl. VIII    - 4,4

5. kl. VII      - 3,9 

 

Promocję z  wyróżnieniem otrzyma 15 uczniów:

 1. Kacper Rębek z kl. VI ze średnią 5,38 i bdb zachowaniem
 2. Franciszek Skórkowski z kl. IV.      5,25 i bdb 
 3. Krzysztof Nurkowski  z kl. V           5,23 wz.
 1. Wojciech Szumlewski z kl. VI         5,23 bdb
 2. Barbara Grzywaczewska z kl.VIII   5,22  wz.
 3. Martyna Trojan z kl. IV                    5,17  wz.
 4. Mikołaj Hajn z  kl. V                        5,15  wz.
 5. Hanna Zakrzewska z kl. VIII           5,11  wz.
 6. Bartosz Trojan z kl. VIII.                 5,06 wz.
 7. Bogumił Czarny z kl. V                   5,0  bdb
 1. Marek Kiljan z kl. VI                        5,0  bdb
 1. Jakub Żardecki z kl. V                    5,0  bdb
 2. Marcelina Andrearczyk z kl. VI       4,92 bdb 
 1. Blanka  Rożnowska z kl. VII          4,92 bdb
 2. Oskar Lewandowski z kl.VIII          4,78 wz.

Wszyscy Ci uczniowie, za swoją odpowiedzialność, samodzielność i wytrwałą pracę, otrzymują stypendium naukowe. - GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.

Zachowanie w szkole przedstawia się następująco: 

- wzorowo zachowuje się uczniów jest 10 co stanowi  28%

- bardzo dobrych 16  (44%) 

- dobrych    12  (33%)

- poprawnych 0 

- nieodpowiedniego i nagannego zachowania -0 

Frekwencja uczniów wyniosła  94% 

1. w kl. II 96%

2. w kl. VII, VI i I 95%

3. w kl. IV           94 %,

4. w kl. III           93%, 

5. w kl. V            92%

6. w kl. VIII         91%

W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

  Grupa przedszkolna  to dzieci 3, 4 i 5  letnie (13 dziewczynek i  10 chłopców). Dzieci odnoszą się z szacunkiem do rówieśników i dorosłych, przestrzegają zasad obowiązujących w grupie, szanują wspólne zabawki i dbają o porządek. Potrafią współpracować, pomagać sobie  nawzajem w różnych sytuacjach, są coraz bardziej samodzielne i odpowiedzialne, a ich ulubioną sferą działalności jest edukacja muzyczna.

 W KLASACH I-III

 • dzieci są bardzo aktywne i bardzo samodzielne, coraz bardziej odpowiedzialne,
 • są prawdomówne, troskliwe  i szczere - czyli refleksyjne.
 • Klasa I bardzo szybko i sprawnie nabywa umiejętności: czytania, pisania i liczenia. Uczniowie potrafią pracować z instrukcją słowną, ilustrowaną, pisaną. Dzielą się wiedzą z innymi, cieszą się ze swoich sukcesów. Potrafią pocieszyć i wspierać kolegów oraz koleżanki, którzy mają trudności. Rozwijają swoje talenty na zajęciach pozaszkolnych takich jak : treningi piłki nożnej, basen, tenis stołowy, taniec, karate, język angielski oraz kółko plastyczne. Bardzo lubią zajęcia ruchowe, szczególnie organizowane na świeżym powietrzu.
 • Uczniowie klasy II prezentują wysoką samodzielność i odpowiedzialność. Wywiązują się ze swoich obowiązków, zgodnie współpracują, aktywnie uczestniczą w życiu klasy, wyrażają emocje w sposób nienaruszający praw innych. Są koleżeńscy i szanują rówieśników dorosłych. Czytają płynnie i ze zrozumieniem, znają i stosują zasady ortograficzne. Sprawnie dodają i odejmują, a część uczniów potrafi już mnożyć i dzielić. Rozumieją potrzebę dbania o przyrodę. Chętnie śpiewają piosenki, są sprawni ruchowo.
 • Klasa III jest bardzo dobrze zintegrowana, wszyscy zgodnie współpracują ze sobą, nie ma konfliktów, uczniowie otwarcie komunikują swoje oczekiwania. Pracują samodzielnie, radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, sprawnie i ze zrozumieniem czytają, opanowali sprawność rachunkową, znają tabliczkę mnożenia, a szkolne iPady nie mają przed nimi tajemnic.

 

Ten rok był w szczególności:

 • czasem rozwijania różnych kompetencji: matematyczno-informatycznych, językowych        i społecznych oraz uczenia się m.in. na Pracowni daltońskiej i Neurolabie. Uczniowie doskonalili na nich swoją  samodzielność, odpowiedzialność, współpracę i refleksję czyli cztery filary Planu daltońskiego.
 • czasem rozwoju nowoczesnych technologii w edukacji. Szkoła wzbogaciła się o 32 iPady z czego 16 przekazał Pan Burmistrz Międzyzdrojów ramach programu „Zdalna Szkoła”, dwa otrzymaliśmy od Firmy Pigpol, jeden od Firmy ELAZA-R resztę pozyskaliśmy w ramach różnych projektów. Obecnie mamy dwa mobilne i cztery stacjonarne monitory oraz 64 iPady,
 • czasem realizacji dwuletniej współpracy w czterema zagranicznymi szkołami w ramach programu Erasmus+. Z podróży do Turcji uczniowie i nauczyciele przywieźli sporo nowych doświadczeń i wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz dużo nowych znajomości i przyjaźni.
 • czasem różnorodnych działań profilaktycznych, ekologicznych i wolontariackich.
 • był to również czas „uwięzienia” Nas w domach z powodu pandemii i czas ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu obowiązkowej nauki na odległość. Uważam, że wszyscy uczniowie oraz nauczyciele zdali ten trudny sprawdzian na 6+.

 

Gratuluję postępów w nauce i pozytywnych efektów pracy nad sobą. Dziękuję za wysiłek, zaangażowanie, za współpracę  i troskę o dobrą atmosferę w szkole.  Życzę wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom udanego i bezpiecznego wypoczynku. 

                                                                                                                                                                                      dyrektor Iwona Sołtysiak

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy