W 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i wybiło na niepodległość.

 W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Pomimo licznych powstań, nie udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość. W I wojnie światowej Rosja stanęła naprzeciw sojuszu Niemiec i Austro-Węgier. W kraju i za granicą zaczęto organizować polskie oddziały wojskowe. Największą sławę zyskały Legiony, których twórcą był Józef Piłsudski.

             

Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. 

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Na czele państwa jako naczelnik stanął Józef Piłsudski. 

Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym.  Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków.

Uczniowie z SP 2 w Wapnicy z okazji 102 urodzin Ojczyzny, przygotowali dla Niej urodzinowe niespodzianki. Wykonali je samodzielnie i z wielkim zapałem. Każda klasa miała inny pomysł. Klasa czwarta i piąta wykonała laurki,klasa szósta ułożyła życzenia, klasa siódma nakręciła filmik, klasa ósma ułożyła wierszyk.

 

                                                                                                                                                                                            Agnieszka Wolf

                                                                                                                                                             Anna Podhorodecka-Nurkowska