Życie szkoły
plcsenfrdeitnororuessvtruk

 W imieniu Uczniów, Nauczycieli i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy dziękujemy   Organowi Prowadzącemu za przekazanie 9 iPadów- Apple pozyskanych z projektu “Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Ipady otrzymują uczniowie klas IV-VIII oraz nauczyciele do edukacji na odległość. W przyszłości iPady będą wykorzystane na tradycyjnych lekcjach w szkole oraz  na wycieczkach i zajęciach w terenie. Dziękujemy Organowi Prowadzącemu za pomoc w utworzeniu czwartej, mobilnej pracowni informatycznej w naszej szkole.

                                                            Dyrektor szkoły

                                                                             Iwona Sołtysiak

                                                                                                       

 

   

               

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy