Życie szkoły
plcsenfrdeitnororuessvtruk

     

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy
rozpoczęła realizację projektu
pod nazwą
Use of Energy Effectively- Green Energy
 
Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Pozyskane dofinansowanie na działania edukacyjne i mobilność uczniów wynosi 28 091,00 euro. Projekt będzie realizowany szkole przez dwa lata, a jego głównym punktem jest współpraca szkół z różnych krajów w temacie energii odnawialnych. Odbędą się cztery spotkania uczniów z nauczycielami w poszczególnych krajach.
Placówkami partnerskimi w projekcie są:
 1. Gimnazjum J. V. Jirsika, Czeskie Budziejowice- Czeska Republika
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Szafera, Wapnica - Polska
 3. Szkoła Ogólnokształcąca „Ridolfi-Zimarino”, Scerni - Włochy
 4. Specjalna Szkoła zawodowa, Cluj Napoca- Rumunia
 5. Szkoła Podstawowa, Adana - Turcja
Główne cele projektu:
 1. kształtowanie postawy ekologicznej wobec przyrody i zasobów naturalnych
 2. wymiana dobrych praktyk celem wypracowania odpowiedzi na pytania: Jak oszczędzać energię w domu i szkole, co i jak recyklingować, jak magazynować energię?
 3. inicjowanie odpowiedzialnej postawy względem kolejnych pokoleń i odejmowanie inicjatyw na rzecz promowania energii odnawialnej 
 4. promowanie wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym
 5. rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów
 6. rozwijanie motywacji do nauki języków obcych i umiejętności posługiwania się nowymi technologiami
Dyrektor szkoły Iwona Sołtysiak 
i koordynator projektu Iwona Samołyk
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy