Życie szkoły
plcsenfrdeitnororuessvtruk

   
Wyniki  nauczania i zachowania w I sem.
Ilość uczniów:
w  klasach  I-VIII : 64    
w oddziale przedszkolnym „0” : 15 os. 
w punkcie przedszkolnym  23 os. 
Razem jest nas 102 uczniów.
Średnia ocen klas IV-VIII wyniosła 4,1.
Najwyższe średnie uzyskały klasy:
 
IV - 4,88 
VI  - 4,3
kl. V – 4,2 
kl. VIII - 3,7 
kl. VII - 3,4
 
Najwyższe średnie zdobyli następujący uczniowie:
 1. Kacper Rębek z kl. VI  5,1
 2. Martyna Trojan kl. IV  5,0
 3. Mikołaj Hain   kl. V 4,98
 4. Wojciech Szumlewski kl. VI - 4,77
Wszyscy Ci uczniowie, za swoją wytrwałość, samodzielność i pracę, otrzymują stypendium naukowe. - GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.
 
Zachowanie w szkole: 
- wzorowe uczniów jest 2 co stanowi  5%
- bardzo dobrych 13  (34%) 
- dobrych    20  (53%)
- poprawnych 3 (8 %)
 • nieodpowiednie i nagannego zachowania - 0 
Frekwencja uczniów wyniosła  91% 
w kl. IV i II  94 %,
w kl.  VI 93%, 
w kl. VII 92%,
w kl. I 90%
89% kl. III 
88% kl. VIII
87% kl. V
 W KLASACH I-III
 • dzieci są bardzo aktywne, bardzo samodzielne i coraz bardziej odpowiedzialne
 • są prawdomówne, troskliwe  i szczere- czyli refleksyjne
 • Klasa I już sprawnie czyta, pisze i liczy. Uczniowie potrafią pracować z instrukcjami różnego rodzaju. Dzielą się wiedzą i bardzo cieszą się ze swoich sukcesów. Potrafią wspierać kolegów oraz koleżanki, którzy mają trudności. Rozwijają swoje talenty na zajęciach pozaszkolnych takich jak: treningi piłki nożnej, basen, tenis stołowy, taniec, karate, język angielki oraz kółko plastyczne. 
 • Klasa II Klasa ciepło przyjęła nowego ucznia, pomagając mu we wszystkich nowych dla niego sprawach i zadaniach - zwłaszcza naukę j. polskiego. Uczniowie klasy prezentują wysoką samodzielność i odpowiedzialność.
 • Klasa III jest bardzo dobrze zintegrowana, wszyscy zgodnie współpracują ze sobą, nie ma konfliktów, uczniowie otwarcie komunikują swoje oczekiwania. Pracują samodzielnie, radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, sprawnie i ze zrozumieniem czytają, opanowali sprawność rachunkową, znają tabliczkę mnożenia.
Akcje i uroczystości w I semestrze: 
 1. Akcja „Sprzątanie Świata” 
 2. Festyn Rodzinny „Święto Pieczonego Ziemniaka” 
 3. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 4. DEN i pasowanie kl. I 
 5. Szkolne obchody Dnia Niepodległości i udział w obchodach gminnych w Lubinie i miejskich w Międzyzdrojach 
 6. Dzień Patrona
 7. Mikołajki (Rada Rodziców)
 8. Szkolne świąteczne spotkanie bożonarodzeniowe 
 9. Udział uczniów i nauczycieli w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
 10. Akcje wolontariackie: Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach
 11. Dziesięć wycieczek edukacyjnych 
Działania i programy dodatkowe w szkole:

1. Akademia Golfa
2.Programy profilaktyczne: Trzymaj Formę, Czyste powietrze i Zdrowe zęby, Porozmawiajmy o zdrowiu i zagrożeniach.
3. Program ekologiczny: Bliżej przyrody- kl. I-II (trzyletni projekt dzieci uczą dorosłych o parkach w sąsiedztwie).
4. Współpraca z Centrum Współpracy Międzynarodowej Grodno
5. Współpraca z Biblioteka Miejską w Międzyzdrojach.
6. Zajęcia  ceramiki i zajęcia sportowe.
7. Pracownia Daltońska- kształcenie kompetencji ogólnych
8. Neurolaby- warsztaty semestralne - jak się uczyć?
9. Projekt unijny ERASMUS+ Green energy
10. „Ochrona przyrody bez granic - Klub Przyjaciół Parków Narodowych”
11. Olimpiada j. angielskiego- II etat uczennicy z kl. VII i VIII
 
Pierwszy semestr był w szczególności czasem:
 • rozwijania różnych kompetencji: matematyczno-informatycznych, uczenia się,  społecznych, samodzielności, odpowiedzialności i refleksji. Powstała trzecia mobilna pracownia z iPadami w sali 11. Oraz zakupiono 4 monitory. Obecnie mamy dwa monitory mobilne i 4 stacjonarne oraz 42 iPady,
 • wdrażania metody planu daltońskiego - pracowaliśmy nad odpowiedzialnością, samodzielnością, współpracą i refleksją,
 • rozpoczęcia dwuletniej współpracy w czterema zagranicznymi szkołami w ramach programu Erasmus+,
 • różnorodnych działań profilaktycznych, ekologicznych i wolontariackich.
 Co czeka nas w II semestrze:
 1. Spotkanie karnawałowe klas  IV-VIII (org. Samorząd Uczniowski)
 2. Bal Karnawałowy – przedszkole i klasy 0 i  I-III 
 3. Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
 4. Pierwszy Dzień Wiosny 
 5. Świąteczne spotkanie wielkanocne  
 6. 09.05   XXIV Wiosenne Biegi Przełajowe i  Dzień Ziemi
 7. Dzień Dziecka
 8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego !!!!!
Gratuluję postępów w nauce i pozytywnych efektów pracy nad sobą. Dziękuję za wysiłek, zaangażowanie, za współpracę  i troskę o dobrą atmosferę w szkole. 
Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom udanego i bezpiecznego wypoczynku. 

Do zobaczenia po feriach  :)
dyrektor Iwona Sołtysiak

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy