Życie szkoły
plcsenfrdeitnororuessvtruk

Zasady konkursu:
 1. Prace należy oddać do dnia 2 grudnia 2019r.
 2. Każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę.
 3. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin i zapewnia iż nie kopiuje prac stworzonych przez inne osoby oraz posiada pełnię praw autorskich do oddawanej przez siebie pracy
 4. Forma prac:
  1. prace plastyczne w formacie A4, w technice dowolnej
  2. logo powinno nawiązywać do celów projektu (ekologia, zielona energia, jedność w działaniu na rzecz ochrony Ziemi)
 1. przed oddaniem pracy należy ją zeskanować i wysłać z podpisem  na adres email: iwona.samolyk@sp2wapnica.pl
 2. logo powinno zawierać napisy Erasmus+ i Green Energy 
 3. Wykonane prace w formie papierowej należy oddać nauczycielowi plastyki, p. Monice Ratajczyk
 4. Na odwrocie pracy należy napisać:
  imię i nazwisko autora, klasa,
  Erasmus+ 2019/2021,
  Use of Energy Effectively- Green Energy, Poland
   
 5. Wybrane komisyjnie prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły, na szkolnej stronie internetowej oraz na portalu Facebook
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac we wszelkich materiałach związanych z programem Erasmus+.
Cele konkursu:
 1. wyłonienie logo projektu do reprezentacji wizualnej
 2. popularyzacja wiedzy wśród uczniów o realizowanym w szkole projekcie oraz o jego celach
 3. rozbudzanie zainteresowań artystycznych,
 4. prezentacja osiągnięć uczestników konkursu
Wyniki oraz kryteria oceny prac:
 1. Prace oceni i wyłoni zwycięzców powołane przez organizatora jury, zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. zgodność z tematem
  2. staranność i estetyka
  3. poprawność językowa hasła
  4. samodzielność wykonania
  5. ogólne wrażenie artystyczne
 1. Etap szkolny zostanie rozstrzygnięty po 03 grudnia 2019r.
 2. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
 3. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę.
Postanowienia końcowe:
Wzięcie udziału w konkursie (dostarczenie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.
 
Organizatorzy:
Zespół projektu w ramach programu Erazmus+

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy