Życie szkoły
plcsenfrdeitnororuessvtruk


7 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 wybierali swoich reprezentantów. 

Przewodniczącą została – Hanna Kot, Z-ca Anna Szafranowicz, Sekretarzem – Weronika Smolik, Skarbnikiem – Aleksander Bielski. Pozostali członkowie Samorządu Uczniowskiego: Grzegorz Mimier, Jakub Sałata, Martyna Trojan, Mikołaj Hain, Bogumił Czarny, Karolina Szafranowicz.
Głównym celem działalności  samorządu uczniowskiego bęzie działalność oparta na wolontariacie, reprezentowanie ogółu uczniów, działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów .
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 
Organizacja zbiórek, festynów imprez. 
 
Włączenie się w obchody świąt wg kalendarza życia szkolnego.

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Główne Cele  Samorządu Uczniowskiego:
 • Rozwijanie umiejętności działania w ramach wolontariatu.
 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów .
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Organizacja zbiórek, festynów imprez. 
 • Włączenie się w obchody świąt wg kalendarza życia szkolnego.
 
Zadania do wykonania:
 
 
Wrzesień
 • Wybory  Samorządu Uczniowskiego
 • Ustalenie planu działań na cały rok.
 • Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
 • Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
 
Październik
 
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
 • Aktualizacja gazetki.
 • Pomoc w zbiórce dla zwierząt. 
 • Pomoc w zbiórce kasztanów.
 • Zorganizowanie i wprowadzenie " Szczęśliwego numerka"
 • Zorganizowanie sprzątania grobów na cmentarzu w Lubinie.
 
Listopad
 
 • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
 • Andrzejki – dyskoteka.
 • Włączenie się do akcji „Góra Grosza” .
 • Pomoc w organizacji z okazji Dnia Patrona.
 • Organizacja kiermaszu ciast.
 
Grudzień
 
 • Szkolne Mikołajki.
 • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego.
 • Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.
 • Przygotowanie i dostarczenie kartek świątecznych dla osób potrzebujących.
 
Styczeń
 
 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka.
 • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji.
 
Luty
 
 • Bal karnawałowy.
 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).
 • Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.
 
Marzec
 • Dzień bez przemocy.
 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
 • „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.
 • Przywitanie Wiosny.
 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną związaną ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego.
 
Kwiecień
 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.
 
Maj
 • Święta majowe –współudział w apelu.
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.
 
Czerwiec
 • 1 czerwca – Dzień Dziecka.
 • 23 czerwca – Dzień Ojca.
 • Pożegnanie klasy VIII.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym
 • 2019/2020.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku
 • szkolnym 2019/2020.
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.
 
Cały rok:
 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja nakrętki.
 • Zbiórka karmy dla zwierząt.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych  oraz pozaszkolnych.
 • Organizowanie imprez o charakterze sportowym.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły
 • Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 
Alicja Grzywaczewska Monika Szumlewska
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy