Życie szkoły
plcsenfrdeitnororuessvtruk

 

Zapraszamy wszystkich uczniów!!!

 

 

Plan pracy dla uczniów klas 4-8 podczas
Tygodnia Kodowania.
Pracujemy na iPadach w oparciu o materiały umieszczone w aplikacji Zadane. Pracujemy na lekcjach informatyki i na godzinach świetlicy, lub w wolnym czasie. Po zalogowaniu się na swoje konto:
 
1. Wybieramy pierwsze zadanie z modułu Learn to Code 1.
 
2. Wykonujemy zadanie. Sprawdamy, czy zostało ono wykonane poprawnie. W razie problemów przeprowadzamy dyskusję z osobą w parze (lub koleżanką, kolegą z grupy).
 
3. Ćwiczymy w ten sposób kolejne plansze. 
 
Pamiętaj - nie liczy się czas, tylko poprawność rozwiązania.
Zwróć uwagę na komendy używane do programowania i kolejnośc wykonywania kolejnych lini pisanego kodu.
 
4. Na zakończenie pracy uruchamiamy program Notatnik. Zapisujemy w Notatniku swoje spostrzeżenia, ważne informacje, poznane komendy, itd. Możemy dodawać też print screeny napisanych kodów i kolejnych plansz.
 
To będzie Dziennik Pracy Programisty Języka Swift.
 
POWODZENIA!!!

 

 

 

Zapraszamy uczniów klas młodszych
na Tydzień Kodowania.
 
Pracujemy na iPadach w oparciu o materiały umieszczone w aplikacji Zadane. Pracujemy na lekcjach edukacji informatycznej lub w wolnym czasie pod kierunkiem nauczyciela. Po zalogowaniu się na swoje konto:
 
1. Wybieramy pierwsze zadanie z materiałów umieszczonych w Code Week 2019 na programie TYNKER.
 
2. Wykonujemy zadanie. Sprawdamy, czy zostało ono wykonane poprawnie. W razie problemów przeprowadzamy dyskusję z osobą w parze (lub koleżanką, kolegą z grupy).
 
3. Ćwiczymy w ten sposób kolejne plansze. 
 
Pamiętaj - nie liczy się czas, tylko poprawność rozwiązania.
Zwróć uwagę na komendy używane do programowania i kolejność wykonywania kolejnych lini pisanego kodu.
 
POWODZENIA!!!

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy