Życie szkoły
plcsenfrdeitnororuessvtruk

W 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i wybiło na niepodległość.

 W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Pomimo licznych powstań, nie udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość. W I wojnie światowej Rosja stanęła naprzeciw sojuszu Niemiec i Austro-Węgier. W kraju i za granicą zaczęto organizować polskie oddziały wojskowe. Największą sławę zyskały Legiony, których twórcą był Józef Piłsudski.

             

      Drodzy Ósmoklasiści

Łatwych zadań,
połamania piór, optymizmu
i dużo wiary we własne siły!
Dacie radę!

Trzymamy za Was kciuki!!!

 

 W imieniu Uczniów, Nauczycieli i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy dziękujemy   Organowi Prowadzącemu za przekazanie 9 iPadów- Apple pozyskanych z projektu “Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Ipady otrzymują uczniowie klas IV-VIII oraz nauczyciele do edukacji na odległość. W przyszłości iPady będą wykorzystane na tradycyjnych lekcjach w szkole oraz  na wycieczkach i zajęciach w terenie. Dziękujemy Organowi Prowadzącemu za pomoc w utworzeniu czwartej, mobilnej pracowni informatycznej w naszej szkole.

                                                            Dyrektor szkoły

                                                                             Iwona Sołtysiak

                                                                                                       

 

   

               

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych  w szkole i grupach przedszkolnych zostało przedłużone do 24 maja 2020 r.  

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja   

 

W związku z powyższym kontynuowane jest kształcenie na odległość według dotychczasowych form i metod.

 

Przypominam, że kontaktować się ze szkołą można telefonicznie (91 328 41 06) lub przez pocztę elektroniczną: sekretariat@sp2wapnica.pl lub dyrektor@sp2wapnica.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy