Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Logowanie
Utwórz konto

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Życie szkoły
plenfrdeitnoruessvuk


7 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 wybierali swoich reprezentantów. 

Przewodniczącą została – Hanna Kot, Z-ca Anna Szafranowicz, Sekretarzem – Weronika Smolik, Skarbnikiem – Aleksander Bielski. Pozostali członkowie Samorządu Uczniowskiego: Grzegorz Mimier, Jakub Sałata, Martyna Trojan, Mikołaj Hain, Bogumił Czarny, Karolina Szafranowicz.
Głównym celem działalności  samorządu uczniowskiego bęzie działalność oparta na wolontariacie, reprezentowanie ogółu uczniów, działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów .
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 
Organizacja zbiórek, festynów imprez. 
 
Włączenie się w obchody świąt wg kalendarza życia szkolnego.

 

Zapraszamy wszystkich uczniów!!!

Dla uczniów klas IV - VIII rozpoczęły się zajęcia, które nazwaliśmy "Prace daltońskie". Na tych lekcjach, które odbywać się będą raz w tygodniu przez 2 godz., uczniowie będą pracować w czterech grupach różnowiekowych - klasy IV, V, VI razem (2 grupy) i klasy VII - VIII też razem (2 grupy).

Praca polega na rozwiązywaniu praktycznych zadań z matematyki, j. polskiego i przyrody. Każdy uczeń może pracować we własnym tempie, poszukując potrzebnych informacji w bibliotece, internecie i podręcznikach. Zajęcia mają uczyć odpowiedzialności, samodzielności, współpracy oraz refleksji. Są to filary, na których opiera się nauczanie daltońskie.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy