OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. STANISŁAWA STASZICA W KAMIENIU POMORSKIM

W Technikum będziemy kontynuować kształcenie w zawodach: technik ochrony środowiska, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz rozpoczniemy kształcenie w zawodach technik informatyk i technik programista. 

W Szkole Branżowej I Stopnia oferujemy kształcenie w dwóch klasach, w klasie kucharz i w klasie wielozawodowej, w której uczniowie będą mogli zdobywać wybrany przez siebie zawód po podpisaniu umowy z pracodawcą.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej będą mogli uzupełnić wykształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia w zawodach: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonych folderach reklamowych, w sekretariacie szkoły, nr tel. 91 38 20 472 oraz na stronie internetowej naszej Szkoły www.zspkamien.edupage.org 

                                                                                               

                                                                                                                                                 Dyrektor
                                                                                                                                                 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
                                                                                                                                                 im. Stanisława Staszica
                                                                                                                                                 Jacek Golusda