Klasa VIII
plcsenfrdeitnororuessvtruk

OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. STANISŁAWA STASZICA W KAMIENIU POMORSKIM

W Technikum będziemy kontynuować kształcenie w zawodach: technik ochrony środowiska, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz rozpoczniemy kształcenie w zawodach technik informatyk i technik programista. 

W Szkole Branżowej I Stopnia oferujemy kształcenie w dwóch klasach, w klasie kucharz i w klasie wielozawodowej, w której uczniowie będą mogli zdobywać wybrany przez siebie zawód po podpisaniu umowy z pracodawcą.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej będą mogli uzupełnić wykształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia w zawodach: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonych folderach reklamowych, w sekretariacie szkoły, nr tel. 91 38 20 472 oraz na stronie internetowej naszej Szkoły www.zspkamien.edupage.org 

                                                                                               

                                                                                                                                                 Dyrektor
                                                                                                                                                 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
                                                                                                                                                 im. Stanisława Staszica
                                                                                                                                                 Jacek Golusda                                                               

http://www.mlodziez.wzp.pl/wp-content/uploads/2016/09/logo_Rada_Mlodziezy_Wojewodztwa.png

Drodzy uczniowie!

   Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się do Was z prośbą o wzięcie udziału w  badaniu potrzeb młodzieży. Przyczynicie się w ten sposób do powstawania pomysłów i rozwiązań służących młodzieży naszego województwa w kolejnych latach. Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne, odbywa się poprzez ankietę do wypełnienia pod adresem:   https://www.survio.com/survey/d/rmwz

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie przesyła, skierowane głównie do uczniów kl.VIII, materiały promocyjne związane z naborem uczniów na nowy rok szkolny.

Profile kształcenia
Liceum Ogólnokształcące:
- klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego,
- klasa policyjna,
- klasa straży pożarnej,
- klasa straży granicznej.

Technikum zawodowe:
- technik lotniskowych służb operacyjnych

http://www.zsgoscino.pl/

https://www.facebook.com/sredniak/

https://www.youtube.com/watch?v=cS7GrD2nwwo

https://www.youtube.com/watch?v=cS7GrD2nwwo

https://www.youtube.com/watch?v=-8X8x8OIFNY

https://www.youtube.com/watch?v=Kvin8QTfuLg

Uwaga ósmoklasiści! 

Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych
zaplanowano na16, 17 i 18 czerwca 2020 r. 

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. 
Wyniki egzaminu poznacie do 31 lipca. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy