Regulamin stypendium
plcsenfrdeitnororuessvtruk

Regulamin
przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej nr 2 
im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy

 

Regulamin można pobrać po kliknięciu na poniższy link:

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy