Zestaw podręczników 2020/2021
plcsenfrdeitnororuessvtruk
  Zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy od roku szkolnego 2020/2021  
Przedmiot Autor, tytuł, wydawca podręcznika / ćwiczeń Nr ewidencyjny w wykazie MEN
KLASA I
Edukacja wczesnoszk.

Tytuł podręcznika: seria Lokomotywa Elementarz - 2 cz. Matematyka
Autor: praca zbiorowa pod red. M Dobrowolskiej Wydawnictwo: GWO Ćwiczenia: Czytam i piszę - 4 cz., Matematyka - 2 cz.

751/1/2017

Język angielski Tytuł podręcznika: Bugs Team 1
Autor: Carol Read, Ana Soberón
Ćwiczenia: Bugs Team 1 Zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: Macmillan
811/1/2017
Religia Tytuł podręcznika: Pan Bóg jest naszym Ojcem - 2 części
Autor: Ks. P. Płaczek
Wydawnictwo: Wyd. św. Wojciecha

AZ-1-01/18

KLASA II
Edukacja wczesnoszk. Tytuł podręcznika: Uczymy się z Bratkiem 4 części 
Autor: M. Rożyńska, G. Tamas, K. Brzeskowska, K. Sabbo
Wydawnictwo: Operon
Ćwiczenia: Uczymy się z Bratkiem 
855/5/2018
Język angielski Tytuł podręcznika: Bugs Team 2
Autor: Carol Read, Ana Soberón 
Ćwiczenia: Bugs Team 2 Zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: Macmillan

811/2/2018

Religia Tytuł podręcznika: Idziemy do Jezusa
Autor:D. Kurpiński, J. Snopek
Wydawnictwo: Jedność

AZ-1-01/12-Kl-3/12

KLASA III
Edukacja wczesnoszk.

Tytuł podręcznika: Uczymy się z Bratkiem 4 cz.
Autor:Grażyna Tamas, Małgorzata Rożyńska
Wydawnictwo: Operon
Ćwiczenia: Uczymy się z Bratkiem, zeszyt ćwiczeń 4 cz.

55/11/2019

Język angielski Tytuł podręcznika: Bugs Team 3
Autor: Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth, Bugs Team 3 Zeszyt ćwiczeń 
Wydawnictwo: Macmillan
811/3/2018
Religia Tytuł podręcznika: Jezus jest z nami
Autor: J. Czerkawski, E. Kondrak
Wydawnictwo: Jedność

AZ-1-01/12

KLASA IV
Język polski Tytuł podręcznika: Nowe słowa na start.Podręczxnik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Autor: A.Klimowicz, M.Derlukiewicz Wydawnictwo: NOWA ERA + ćwiczenia 907/ 1/2017
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 1. Nowa edycja
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 4. Nowa edycja
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
875/1/2017
Język angielski Tytuł podręcznika: Evolution plus 4 
Autor: Nick Beare
Ćwiczenia: Evolution plus klasa 4 Zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: Macmillan
856/1/2017
Język niemiecki Tytuł podręcznika:Wir Smart. Język niemiecki 1. Podręcznik dla kl. 4-6 wraz z płytą CD
Autor: Książek Kępa Ewa, Wieszczyńska Ewa, Kubicka Aleksandra 
Ćwiczenia: w komplecie 
Wydawnictwo: Klett
827/1/2017
Historia Tytuł podręcznika: Wczoraj i dziś 4 Nowa edycja
Autor: Olszewska B. i in. 
Ćwiczenia: ------------
Wydawnictwo: Nowa Era

877/1/2020/z1

Przyroda Tytuł podręcznika: Tajemnice przyrody Nowa edycja
Autor: Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer
Ćwiczenia: Tajemnice przyrody, zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era

863/2019/z1

Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. IV" Nowa edycja
Autor: Monika Gronek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
852/1/2017
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to!  Nowa edycja
Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Michał Kęska
Wydawnictwo: Nowa Era

847/1/2020/z1

Religi Tytuł podręcznika: Miejsce pełne BOGActw
Autor:K. Mielnicki i in.
Wydawnictwo: Jedność

AZ-21-02/12-Kl- 1/12

KLASA V
Język polski Tytuł podręcznika : Nowe słowa na start. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: A.Klimowicz,M.Derlukiewicz.Wydawnictwo: NOWA ERA +ćwiczenia 907/2/2018
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 5, część 1 i 2
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 5.
Wydawnictwo: Nowa Era
875/2/2018
Język angielski Tytuł podręcznika: Evolution plus 5
Autor: Nick Beare
Ćwiczenia: Evolution plus klasa 5 Zeszyt ćwiczeń (ISBN: 9788376218854) oraz jeśli to możliwe Evolution Plus klasa 5 Zeszyt do języka angielskiego (ISBN: 9788376219639)
Wydawnictwo: Macmillan
856/2/2018
Język niemiecki Tytuł:Wir Smart. Język niemiecki1. Podręcznik dla kl IV z płytą. Autor: Książek Ewa Kępa, Wieszczyńska Ewa, Kubicka Aleksandra Wydawnictwo Klett wraz z cwiczeniami 827/1/2017
Historia Tytuł: Wczoraj i dziś 5, Grzegorz Wojciechowski, ćwiczenia, Nowa Era 877/2/2018
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 5
Autor: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii
Wydawnictwo: Nowa E
906/1/2018
Biologia Tytuł podręcznika:Puls życia
Autor:Marian Sęktas, JoannaStawarz
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
844/1/2018
Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. V"
Autor: Monika Gronek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
852/2/2018
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
---------------
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
---------------
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Wydawnictwo: Nowa Era 847/3/2018
Religia Tytuł podręcznika: Bóg szuka człowieka - 2 części
Autor: s. B. Zawiślak, ks. dr M. Wojtasik
Ćwiczenia: nie 
Wydawnictwo: Wyd. św. Wojciecha

AZ-2-01/18

WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
---------------
KLASA VI
Język polski Tytuł podręcznika: Nowe słowa na start.Podręcznik dla klasy szostej szkoły podstawowej.
Autor: A.Klimowicz,M.Derlukiewicz
Ćwiczenia też
Wydawnictwo:NOWA ERA

907/3/2019

Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 6
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej, część 1 i 2
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 6
Wydawnictwo: Nowa Era
875/3/2019
Język angielski Tytuł podręcznika: Evolution plus klasa 6 Książka ucznia
Autor: Nick Beare
Ćwiczenia: Evolution plus klasa 6 Zeszyt ćwiczeń (ISBN: 9788381521710) oraz jeśli to możliwe Evolution Plus klasa 6 Zeszyt do języka angielskiego (ISBN: 9788381521727)
Wydawnictwo: Macmillan
856/3/2019
Język niemiecki Tytuł:Wir Smart. Język niemiecki1. Podręcznik dla kl IV z płytą. Autor: Książek Ewa Kępa, Wieszczyńska Ewa, Kubicka Aleksandra Wydawnictwo Klett wraz z cwiczeniami 827//1/2017
Historia Tytuł podręcznika:Wczoraj i dziś 6
Autor:Olszewska B., i inni 
Ćwiczenia: -------------
Wydawnictwo:Nowa Era 
877/3/2019
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 6
Autor: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
906/2/2019
Biologia Tytuł podręcznika:Puls życia
Autor:Joanna Stawarz
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
844/2/2019
Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. VI"
Autor: Monika Gronek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
852/3/2019
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Informatyka

Tytuł podręcznika: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Wydawnictwo: Nowa Era

847/3/2018
Religia Tytuł podręcznika: Tajemnica BOGAtego życia
Autor:K. Mielnicki i in. + ćwiczenia
Wydawnictwo: Jednoąć
AZ-23-01/10-KR-1/14
WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
KLASA VII
Język polski Tytuł podręcznika:Nowe słowa na start.Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja
Autor:J.Kościerzyńska,M.Chmiel,M.Szulc,A.Gorzałczynska-Mróz
+ ćwiczenia
Wydawnictwo:NOWA ERA
907/4/2020
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 7. Nowa edycja
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 7.
Wydawnictwo: Nowa Era
875/4/2020/z1
Język angielski Tytuł podręcznika: All Clear
Autor: P. Howart i in.
Ćwiczenia: All Clear autor: C. Smith
Wydawnictwo: MC Millan

848/1/2017

Język niemiecki Deutschtour Fit 7- Podręcznik dla klasy7. Nowa edycja autor Ewa Kościelniak Walewska Cwiczenia Kosaka Małgorzata ( Zeszyt Ćwiczeń. wydawnictwo: Nowa Era

1096/1/2020

Historia "Tytuł podręcznika: Wczoraj i dziś 7 Nowa edycja
Autor:Olszewska B., i inni 
Ćwiczenia: ----------
Wydawnictwo:Nowa Era "
877/4/2020/z1
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 7 Nowa edycja
Autor: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
906/3/2019/z1
Biologia Tytuł podręcznika: Puls życia, Nowa edycja Autor: Małgorzata Jefimow, wydawnictwo Nowa Era 844/4/2020/z1
Chemia Tytuł podręcznika:Chamia Nowej Ery,  Nowa edycja
Autor:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
785/1/2017
Fizyka Tytuł podręcznika:Spotkania z fizyką - kl.7 Nowa edycja Autor: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,Maria Nawotny-Różańska Wydawnictwo: Nowa Era Ćwiczenia:Spotkania z fizyką kl.7 Nowa Era  885/1/2017
Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. VII Nowa edycja
Autor: E. Gromek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nova Era
852/4/2020/z1
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa edycja Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: Nowa Era 847/4/2020/z1
Religia Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa
Autor: E.Kondrak
Wydawnictwo: Jedność
AZ-31-01/10-KI-3/13
WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
Doradztwo zawodowe Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
KLASA VIII
Język polski Tytuł podręcznika:Nowe slowa na start. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.
Autor:J.Kościerzynska,M.Chmiel,M.Szulc,A.Gorzałczyńska-Mróz
Ćwiczenia: tak
Wydawnictwo: NOWA ERA
907/5/2018
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 8.
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 8.
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
875/5/2018
Język angielski Tytuł podręcznika: Repetytorium ósmoklasisty
Autor: Atena Juszko, Jenny Quintana 
Ćwiczenia:Oxford Repetytorium Ósmoklasisty Workbook 
Materiały ćwiczeniowe dla klasy VIII z kodem dostępu do Online Practice
Wydawnictwo: Oxford
930/2018
Język niemiecki Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podsatwowej Ewa Kościelniak Walewska Małgorzata Kosacka Meine Doutschtour , Cwiczenia do klasy 8 Meiene Deutsch Tour Małorzata Kosacka 838/1/2017
Historia Tytuł podręcznika: Wczoraj i dziś 8 autor : Sniegocki R. ćwiczenia ----Wczoraj i dziś. wydawnictwo : Nowa Era 877/5/2018
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 8
Autor: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
906/4/2018
Biologia Tytuł podręcznika:Puls życia
Autor:Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
844/3/2018
Chemia Tytuł podręcznika:Chemia Nowej Ery
Autor:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
785/2/2018
Fizyka Tytuł podręcznika: To jest fizyka kl.8 Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa, Wydawnictwo Nowa Era
Ćwiczenia: To jest fizyka kl.8 Nowa Era
818/2/2018
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to!
Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Autor: Grażyna Koba
Wydawnictwo: Nowa Era
847/5/2018
Religia Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi
Autor: K. Mielnicki
Ćwiczenia: nie
Wydawnictwo: Jedność
AZ-32-01/10-KR-12/13
WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:"
----------
Doradztwo zawodowe Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:"
----------
Edukacja dla bezpiecz. Tytuł podręcznika:Żyję i działam bepiecznie
Autor: J. Słoma
Ćwiczenia: -----
Wydawnictwo: Nowa Era

846/2017

Wos Tytuł podręcznika: Dziś i jutro 8
Autor:Janicka I i inni, 
Ćwiczenia:
Wydawnictwo: Nowa Era
874/2017
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy