Zestaw podręczników od 2019/2020
plcsenfrdeitnororuessvtruk
  Zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy od roku szkolnego 2019/2020  
Przedmiot Autor, tytuł, wydawca podręcznika / ćwiczeń Nr ewidencyjny w wykazie MEN
KLASA I
Edukacja wczesnoszk. Tytuł podręcznika: Uczymy się z Bratkiem
Autor: Małgorzata Rożyńska, Agnieszka Szwejkowska-Kulpa
Wydawnictwo: Operon
Ćwiczenia: Uczymy się z Bratkiem
855/1/2017
Język angielski Tytuł podręcznika: Bugs Team 1
Autor: Carol Read, Ana Soberón
Ćwiczenia: Bugs Team 1 Zeszyt ćwiczeń, tyle sztuk ile jest uczniów
Wydawnictwo: Macmillan
811/1/2017
Religia Tytuł podręcznika: „W domu i rodzinie Jezusa”
Autor: Ks. Władysław Kubik
Wydawnictwo: WAM
437/2009
KLASA II
Edukacja wczesnoszk. Tytuł podręcznika: Uczymy się z Bratkiem 4 części 
Autor: M. Rożyńska, G. Tamas, K. Brzeskowska, K. Sabbo
Wydawnictwo: Operon
Ćwiczenia: Uczymy się z Bratkiem 9 szt.
855/5/2018
Język angielski Tytuł podręcznika: Bugs Team 2
Autor: Carol Read, Ana Soberón 
Ćwiczenia: Bugs Team 2 Zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: Macmillan
 
Religia Tytuł podręcznika: „W domu i rodzinie Jezusa”
Autor: Ks. Władysław Kubik
Wydawnictwo: WAM
437/2009
KLASA III -nowe podręczniki
Edukacja wczesnoszk.
Ile sztuk?
Tytuł podręcznika: Uczymy się z Bratkiem 4 cz.
Autor:Grażyna Tamas, Małgorzata Rożyńska
Wydawnictwo: Operon
Ćwiczenia: Uczymy się z Bratkiem, zeszyt ćwiczeń 4 cz.
w trakcie
Język angielski Tytuł podręcznika: Bugs Team 3
Autor: Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth, Bugs Team 3 Zeszyt ćwiczeń 
Wydawnictwo: Macmillan
811/3/2018
Religia Tytuł podręcznika: „W domu i rodzinie Jezusa”
Autor: Ks. Władysław Kubik
Wydawnictwo: WAM
437/2009
KLASA IV
Język polski Tytuł podręcznika: Nowe słowa na start.Podręczxnik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Autor: A.Klimowicz, M.Derlukiewicz Wydawnictwo: NOWA ERA + ćwiczenia 907/ 1/2017
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 1.
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej i Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 2.
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 4.
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
875/1/2017
Język angielski Tytuł podręcznika: Evolution plus 4 
Autor: Nick Beare
Ćwiczenia: Evolution plus klasa 4 Zeszyt ćwiczeń (ISBN: 9788376218304
) oraz jeśli to możliwe Evolution plus 1 Zeszyt do języka angielskiego (ISBN: 9788376215044)
Wydawnictwo: Macmillan
856/1/2017
Język niemiecki Tytuł podręcznika:Wir Smart. Język niemiecki 1. Podręcznik dla kl. 4-6 wraz z płytą CD
Autor: Książek Kępa Ewa, Wieszczyńska Ewa, Kubicka Aleksandra 
Ćwiczenia: w komplecie 
Wydawnictwo: Klett
827/1/2017
Historia Tytuł podręcznika: Wczoraj i dziś 4
Autor: Olszewska B. i in. 
Ćwiczenia: Wczoraj i dziś 4
Wydawnictwo: Nowa Era
877/1/2017
Przyroda Tytuł podręcznika: Tajemnice przyrody
Autor: Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer
Ćwiczenia: Tajemnice przyrody, zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
863/2017
Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. IV"
Autor: Monika Gronek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
852/1/2017
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to!
Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Michał Kęska
Wydawnictwo: Nowa Era
847/1/2017
Religi Tytuł podręcznika: „Zaproszeni przez Boga”
Autor: Ks. Zbigniew Marek 
Wydawnictwo: WAM
AZ-21-01/10-KR-2/12
KLASA V
Język polski Tytuł podręcznika : Nowe słowa na start. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: A.Klimowicz,M.Derlukiewicz.Wydawnictwo: NOWA ERA +ćwiczenia 907/2/2018
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 5, część 1 i 2
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 5.
Wydawnictwo: Nowa Era
875/2/2018
Język angielski Tytuł podręcznika: Evolution plus 5
Autor: Nick Beare
Ćwiczenia: Evolution plus klasa 5 Zeszyt ćwiczeń (ISBN: 9788376218854) oraz jeśli to możliwe Evolution Plus klasa 5 Zeszyt do języka angielskiego (ISBN: 9788376219639)
Wydawnictwo: Macmillan
856/2/2018
Język niemiecki Tytuł:Wir Smart. Język niemiecki1. Podręcznik dla kl IV z płytą. Autor: Książek Ewa Kępa, Wieszczyńska Ewa, Kubicka Aleksandra Wydawnictwo Klett wraz z cwiczeniami 827/1/2017
Historia Tytuł: Wczoraj i dziś 5, Grzegorz Wojciechowski, ćwiczenia, Nowa Era 877/2/2018
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 5
Autor: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii
Wydawnictwo: Nowa E
906/1/2018
Biologia Tytuł podręcznika:Puls życia
Autor:Marian Sęktas, JoannaStawarz
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
844/1/2018
Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. V"
Autor: Monika Gronek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
852/2/2018
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
---------------
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
---------------
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Wydawnictwo: Nowa Era 847/3/2018
Religia Tytuł podręcznika: „Obdarowani przez Boga”
Autor: Ks. Zbigniew Marek
Ćwiczenia: nie 
Wydawnictwo: WAM
AZ-22-01/10-KR-5/13
WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
---------------
KLASA VI -nowe podręczniki
Język polski Tytuł podręcznika: Nowe słowa na start.Podręcznik dla klasy szostej szkoły podstawowej.
Autor: A.Klimowicz,M.Derlukiewicz
Ćwiczenia też
Wydawnictwo:NOWA ERA
?????
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 6
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej, część 1 i Matematyka z kluczem. Klasa 6
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej, część 2
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 6
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
875/3/2019
Język angielski Tytuł podręcznika: Evolution plus klasa 6 Książka ucznia
Autor: Nick Beare
Ćwiczenia: Evolution plus klasa 6 Zeszyt ćwiczeń (ISBN: 9788381521710) oraz jeśli to możliwe Evolution Plus klasa 6 Zeszyt do języka angielskiego (ISBN: 9788381521727)
Wydawnictwo: Macmillan
856/3/2019
Język niemiecki Tytuł:Wir Smart. Język niemiecki1. Podręcznik dla kl IV z płytą. Autor: Książek Ewa Kępa, Wieszczyńska Ewa, Kubicka Aleksandra Wydawnictwo Klett wraz z cwiczeniami 827//1/2017
Historia Tytuł podręcznika:Wczoraj i dziś 6
Autor:Olszewska B., i inni 
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era 
877/3/2019
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 6
Autor: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
906/2/2019
Biologia Tytuł podręcznika:Puls życia
Autor:Joanna Stawarz
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
844/2/2019
Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. VI"
Autor: Monika Gronek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
852/3/2019
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Wydawnictwo: Nowa Era 847/3/2018
Religia Tytuł podręcznika: „Przemienieni przez Boga” 
Autor: Ks. Zbigniew Marek
Ćwiczenia: brak
Wydawnictwo: WAM
AZ-23-01/10-KR-1/14
WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
KLASA VII
Język polski Tytuł podręcznika:Nowe słowa na start.Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
Autor:J.Kościerzyńska,M.Chmiel,M.Szulc,A.Gorzałczynska-Mróz
Ćwiczenia też
Wydawnictwo:NOWA ERA
907/4/2017
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 7.
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 7.
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
875/4/2017
Język angielski Tytuł podręcznika: English Plus Options
Autor: Ben Wetz, Katrina Gormley i Atena Juszko
Ćwiczenia: English Plus Options dla klasy VII. Materiały ćwiczeniowe z kodem dostępu do Online Practcie (dotacja)
Wydawnictwo: Oxford
835/1/2017
Język niemiecki Meine Deutschtour- Podręcznik dla klasy7. autor Ewa Kościelniak Walewska Cwiczenia Kosaka Małgorzata ( Zeszyt Ćwiczeń. wydawnictwo: Nowa Era 838/2/2018
Historia "Tytuł podręcznika: Wczoraj i dziś 6
Autor:Olszewska B., i inni 
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era "
877/4/2017
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 7
Autor: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
906/3/2017
Biologia Tytuł podręcznika: Pulsżycia, Autor: Małgorzata Jefimow, wydawnictwo Nowa Era 844/4/2017
Chemia Tytuł podręcznika:Chamia Nowej Ery
Autor:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
785/1/2017
Fizyka Tytuł podręcznika:Spotkania z fizyką - kl.7 Autor: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,Maria Nawotny-Różańska Wydawnictwo: Nowa Era Ćwiczenia:Spotkania z fizyką kl.7 Nowa Era  885/1/2017
Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. VII
Autor: E. Gromek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nova Era
852/4/2017
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
Informatyka BEZ PODRĘCZNIKA Tytuł podręcznika: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: Nowa Era 847/4/2017
Religia Tytuł podręcznika: „Jezus uczy i zbawia"
Autor: Ks. Zbigniew Marek 
Wydawnictwo: WAM
AZ-31-01/10-KR-2/12
WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
Doradztwo zawodowe Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
KLASA VIII
Język polski Tytuł podręcznika:Nowe slowa na start. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.
Autor:J.Kościerzynska,M.Chmiel,M.Szulc,A.Gorzałczyńska-Mróz
Ćwiczenia: też
Wydawnictwo: NOWA ERA
907/5/2018
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 8.
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 8.
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
875/5/2018
Język angielski Tytuł podręcznika: Repetytorium ósmoklasisty
Autor: Atena Juszko, Jenny Quintana 
Ćwiczenia:Oxford Repetytorium Ósmoklasisty Workbook 
Materiały ćwiczeniowe dla klasy VIII z kodem dostępu do Online Practice
Wydawnictwo: Oxford
930/2018
Język niemiecki Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podsatwowej Ewa Kościelniak Walewska Małgorzata Kosacka Meine Doutschtour , Cwiczenia do klasy 8 Meiene Deutsch Tour Małorzata Kosacka 838/1/2017
Historia Tytuł podręcznika: Wczoraj i dziś autor : Sniegocki R. ćwiczenia Wczoraj i dziś. wydawnictwo : Nowa Era 877/5/2018
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 8
Autor: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
906/4/2018
Biologia Tytuł podręcznika:Puls życia
Autor:Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
844/3/2018
Chemia Tytuł podręcznika:Chemia Nowej Ery
Autor:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
785/2/2018
Fizyka Tytuł podręcznika: To jest fizyka kl.8 Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa, Wydawnictwo Nowa Era
Ćwiczenia: To jest fizyka kl.8 Nowa Era
818/2/2018
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to!
Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Autor: Grażyna Koba
Wydawnictwo: Nowa Era
847/5/2018
Religia Tytuł podręcznika: "Jezus uczy i zbawia"
Autor: ks. Zbigniew Marek
Ćwiczenia: nie
Wydawnictwo: WAM
AZ-32-01/10-KR-12/13
WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:"
----------
Doradztwo zawodowe Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:"
----------
Edukacja dla bezpiecz. Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:"
----------
Wos Tytuł podręcznika: Dziś i jutro 8
Autor:Janicka I i inni, 
Ćwiczenia:
Wydawnictwo: Nowa Era
874/2017
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy