Program wychowawczo-profilaktyczny
plcsenfrdeitnororuessvtruk
  Zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy od roku szkolnego 2020/2021  
Przedmiot Autor, tytuł, wydawca podręcznika / ćwiczeń Nr ewidencyjny w wykazie MEN
KLASA I
Edukacja wczesnoszk.

Tytuł podręcznika: seria Lokomotywa Elementarz - 2 cz. Matematyka
Autor: praca zbiorowa pod red. M Dobrowolskiej Wydawnictwo: GWO Ćwiczenia: Czytam i piszę - 4 cz., Matematyka - 2 cz.

751/1/2017

Język angielski Tytuł podręcznika: Bugs Team 1
Autor: Carol Read, Ana Soberón
Ćwiczenia: Bugs Team 1 Zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: Macmillan
811/1/2017
Religia Tytuł podręcznika: Pan Bóg jest naszym Ojcem - 2 części
Autor: Ks. P. Płaczek
Wydawnictwo: Wyd. św. Wojciecha

AZ-1-01/18

KLASA II
Edukacja wczesnoszk. Tytuł podręcznika: Uczymy się z Bratkiem 4 części 
Autor: M. Rożyńska, G. Tamas, K. Brzeskowska, K. Sabbo
Wydawnictwo: Operon
Ćwiczenia: Uczymy się z Bratkiem 
855/5/2018
Język angielski Tytuł podręcznika: Bugs Team 2
Autor: Carol Read, Ana Soberón 
Ćwiczenia: Bugs Team 2 Zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: Macmillan

811/2/2018

Religia Tytuł podręcznika: Idziemy do Jezusa
Autor:D. Kurpiński, J. Snopek
Wydawnictwo: Jedność

AZ-1-01/12-Kl-3/12

KLASA III
Edukacja wczesnoszk.

Tytuł podręcznika: Uczymy się z Bratkiem 4 cz.
Autor:Grażyna Tamas, Małgorzata Rożyńska
Wydawnictwo: Operon
Ćwiczenia: Uczymy się z Bratkiem, zeszyt ćwiczeń 4 cz.

55/11/2019

Język angielski Tytuł podręcznika: Bugs Team 3
Autor: Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth, Bugs Team 3 Zeszyt ćwiczeń 
Wydawnictwo: Macmillan
811/3/2018
Religia Tytuł podręcznika: Jezus jest z nami
Autor: J. Czerkawski, E. Kondrak
Wydawnictwo: Jedność

AZ-1-01/12

KLASA IV
Język polski Tytuł podręcznika: Nowe słowa na start.Podręczxnik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Autor: A.Klimowicz, M.Derlukiewicz Wydawnictwo: NOWA ERA + ćwiczenia 907/ 1/2017
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 1. Nowa edycja
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 4. Nowa edycja
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
875/1/2017
Język angielski Tytuł podręcznika: Evolution plus 4 
Autor: Nick Beare
Ćwiczenia: Evolution plus klasa 4 Zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: Macmillan
856/1/2017
Język niemiecki Tytuł podręcznika:Wir Smart. Język niemiecki 1. Podręcznik dla kl. 4-6 wraz z płytą CD
Autor: Książek Kępa Ewa, Wieszczyńska Ewa, Kubicka Aleksandra 
Ćwiczenia: w komplecie 
Wydawnictwo: Klett
827/1/2017
Historia Tytuł podręcznika: Wczoraj i dziś 4 Nowa edycja
Autor: Olszewska B. i in. 
Ćwiczenia: ------------
Wydawnictwo: Nowa Era

877/1/2020/z1

Przyroda Tytuł podręcznika: Tajemnice przyrody Nowa edycja
Autor: Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer
Ćwiczenia: Tajemnice przyrody, zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era

863/2019/z1

Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. IV" Nowa edycja
Autor: Monika Gronek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
852/1/2017
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to!  Nowa edycja
Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Michał Kęska
Wydawnictwo: Nowa Era

847/1/2020/z1

Religi Tytuł podręcznika: Miejsce pełne BOGActw
Autor:K. Mielnicki i in.
Wydawnictwo: Jedność

AZ-21-02/12-Kl- 1/12

KLASA V
Język polski Tytuł podręcznika : Nowe słowa na start. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: A.Klimowicz,M.Derlukiewicz.Wydawnictwo: NOWA ERA +ćwiczenia 907/2/2018
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 5, część 1 i 2
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 5.
Wydawnictwo: Nowa Era
875/2/2018
Język angielski Tytuł podręcznika: Evolution plus 5
Autor: Nick Beare
Ćwiczenia: Evolution plus klasa 5 Zeszyt ćwiczeń (ISBN: 9788376218854) oraz jeśli to możliwe Evolution Plus klasa 5 Zeszyt do języka angielskiego (ISBN: 9788376219639)
Wydawnictwo: Macmillan
856/2/2018
Język niemiecki Tytuł:Wir Smart. Język niemiecki1. Podręcznik dla kl IV z płytą. Autor: Książek Ewa Kępa, Wieszczyńska Ewa, Kubicka Aleksandra Wydawnictwo Klett wraz z cwiczeniami 827/1/2017
Historia Tytuł: Wczoraj i dziś 5, Grzegorz Wojciechowski, ćwiczenia, Nowa Era 877/2/2018
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 5
Autor: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii
Wydawnictwo: Nowa E
906/1/2018
Biologia Tytuł podręcznika:Puls życia
Autor:Marian Sęktas, JoannaStawarz
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
844/1/2018
Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. V"
Autor: Monika Gronek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
852/2/2018
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
---------------
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
---------------
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Wydawnictwo: Nowa Era 847/3/2018
Religia Tytuł podręcznika: Bóg szuka człowieka - 2 części
Autor: s. B. Zawiślak, ks. dr M. Wojtasik
Ćwiczenia: nie 
Wydawnictwo: Wyd. św. Wojciecha

AZ-2-01/18

WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
---------------
KLASA VI
Język polski Tytuł podręcznika: Nowe słowa na start.Podręcznik dla klasy szostej szkoły podstawowej.
Autor: A.Klimowicz,M.Derlukiewicz
Ćwiczenia też
Wydawnictwo:NOWA ERA

907/3/2019

Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 6
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej, część 1 i 2
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 6
Wydawnictwo: Nowa Era
875/3/2019
Język angielski Tytuł podręcznika: Evolution plus klasa 6 Książka ucznia
Autor: Nick Beare
Ćwiczenia: Evolution plus klasa 6 Zeszyt ćwiczeń (ISBN: 9788381521710) oraz jeśli to możliwe Evolution Plus klasa 6 Zeszyt do języka angielskiego (ISBN: 9788381521727)
Wydawnictwo: Macmillan
856/3/2019
Język niemiecki Tytuł:Wir Smart. Język niemiecki1. Podręcznik dla kl IV z płytą. Autor: Książek Ewa Kępa, Wieszczyńska Ewa, Kubicka Aleksandra Wydawnictwo Klett wraz z cwiczeniami 827//1/2017
Historia Tytuł podręcznika:Wczoraj i dziś 6
Autor:Olszewska B., i inni 
Ćwiczenia: -------------
Wydawnictwo:Nowa Era 
877/3/2019
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 6
Autor: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
906/2/2019
Biologia Tytuł podręcznika:Puls życia
Autor:Joanna Stawarz
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
844/2/2019
Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. VI"
Autor: Monika Gronek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
852/3/2019
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
Informatyka

Tytuł podręcznika: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Wydawnictwo: Nowa Era

847/3/2018
Religia Tytuł podręcznika: Tajemnica BOGAtego życia
Autor:K. Mielnicki i in. + ćwiczenia
Wydawnictwo: Jednoąć
AZ-23-01/10-KR-1/14
WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
-----------
KLASA VII
Język polski Tytuł podręcznika:Nowe słowa na start.Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja
Autor:J.Kościerzyńska,M.Chmiel,M.Szulc,A.Gorzałczynska-Mróz
+ ćwiczenia
Wydawnictwo:NOWA ERA
907/4/2020
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 7. Nowa edycja
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 7.
Wydawnictwo: Nowa Era
875/4/2020/z1
Język angielski Tytuł podręcznika: All Clear
Autor: P. Howart i in.
Ćwiczenia: All Clear autor: C. Smith
Wydawnictwo: MC Millan

848/1/2017

Język niemiecki Deutschtour Fit 7- Podręcznik dla klasy7. Nowa edycja autor Ewa Kościelniak Walewska Cwiczenia Kosaka Małgorzata ( Zeszyt Ćwiczeń. wydawnictwo: Nowa Era

1096/1/2020

Historia "Tytuł podręcznika: Wczoraj i dziś 7 Nowa edycja
Autor:Olszewska B., i inni 
Ćwiczenia: ----------
Wydawnictwo:Nowa Era "
877/4/2020/z1
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 7 Nowa edycja
Autor: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
906/3/2019/z1
Biologia Tytuł podręcznika: Puls życia, Nowa edycja Autor: Małgorzata Jefimow, wydawnictwo Nowa Era 844/4/2020/z1
Chemia Tytuł podręcznika:Chamia Nowej Ery,  Nowa edycja
Autor:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
785/1/2017
Fizyka Tytuł podręcznika:Spotkania z fizyką - kl.7 Nowa edycja Autor: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,Maria Nawotny-Różańska Wydawnictwo: Nowa Era Ćwiczenia:Spotkania z fizyką kl.7 Nowa Era  885/1/2017
Muzyka Tytuł podręcznika: „Lekcja muzyki kl. VII Nowa edycja
Autor: E. Gromek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo: Nova Era
852/4/2020/z1
Plastyka Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
Technika Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa edycja Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: Nowa Era 847/4/2020/z1
Religia Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa
Autor: E.Kondrak
Wydawnictwo: Jedność
AZ-31-01/10-KI-3/13
WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
Doradztwo zawodowe Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:
----------
KLASA VIII
Język polski Tytuł podręcznika:Nowe slowa na start. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.
Autor:J.Kościerzynska,M.Chmiel,M.Szulc,A.Gorzałczyńska-Mróz
Ćwiczenia: tak
Wydawnictwo: NOWA ERA
907/5/2018
Matematyka Tytuł podręcznika: Matematyka z kluczem. Klasa 8.
Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej
Ćwiczenia: Matematyka z kluczem. Klasa 8.
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
875/5/2018
Język angielski Tytuł podręcznika: Repetytorium ósmoklasisty
Autor: Atena Juszko, Jenny Quintana 
Ćwiczenia:Oxford Repetytorium Ósmoklasisty Workbook 
Materiały ćwiczeniowe dla klasy VIII z kodem dostępu do Online Practice
Wydawnictwo: Oxford
930/2018
Język niemiecki Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podsatwowej Ewa Kościelniak Walewska Małgorzata Kosacka Meine Doutschtour , Cwiczenia do klasy 8 Meiene Deutsch Tour Małorzata Kosacka 838/1/2017
Historia Tytuł podręcznika: Wczoraj i dziś 8 autor : Sniegocki R. ćwiczenia ----Wczoraj i dziś. wydawnictwo : Nowa Era 877/5/2018
Geografia Tytuł podręcznika: Planeta Nowa 8
Autor: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński
Ćwiczenia: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era
906/4/2018
Biologia Tytuł podręcznika:Puls życia
Autor:Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
844/3/2018
Chemia Tytuł podręcznika:Chemia Nowej Ery
Autor:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:Nowa Era
785/2/2018
Fizyka Tytuł podręcznika: To jest fizyka kl.8 Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa, Wydawnictwo Nowa Era
Ćwiczenia: To jest fizyka kl.8 Nowa Era
818/2/2018
Informatyka Tytuł podręcznika: Lubię to!
Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Autor: Grażyna Koba
Wydawnictwo: Nowa Era
847/5/2018
Religia Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi
Autor: K. Mielnicki
Ćwiczenia: nie
Wydawnictwo: Jedność
AZ-32-01/10-KR-12/13
WDŻWR Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:"
----------
Doradztwo zawodowe Tytuł podręcznika: bez podręcznika 
Autor:
Ćwiczenia:
Wydawnictwo:"
----------
Edukacja dla bezpiecz. Tytuł podręcznika:Żyję i działam bepiecznie
Autor: J. Słoma
Ćwiczenia: -----
Wydawnictwo: Nowa Era

846/2017

Wos Tytuł podręcznika: Dziś i jutro 8
Autor:Janicka I i inni, 
Ćwiczenia:
Wydawnictwo: Nowa Era
874/2017

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy
Załącznik Uchwały 3/2017/2018

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA LATA

2017/2018

2018/2019

2019/2020

DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLANEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Nowa podstawa programowa 

Lp. 

Przedmiot

Nazwa programu

1

Wychowanie przedszkolne

„Od przedszkolaka do pierwszaka”  Program wychowania przedszkolnego 

2

Język angielski PP i 0

Nauczania j. angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

3

Oddział przedszkolny „0”

„Wokół przedszkola” Wyd. MAC

M. Kwaśniewska, J. Lendzian, 

W. Żaba-Żabińska

4

Edukacja wczesnoszkolna kl. I-II

„Uczymy się z Bratkiem”

5

Język angielski kl. I

Program nauczania j. angielskiego dla I-szego etapu edukacyjnego (I-III)

6

Religia – oddział przedszkolny („0”) , grupa przedszkolna, klasy I i III

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w Polsce  x2010 roku


DLA KLAS IV / VII-VIII

Nowa podstawa programowa 

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

1.

Język polski IV-V, VII-VIII

„Nowe słowa na start” Wyd. Nowa Era  kl. IV-V, VII-VIII

2.

J. angielski kl. IV-VIII

Program nauczania j. angielskiego dla II etapu edukacyjnego IV-VIII

3.

J. niemiecki kl. VII-VIII

Program nauczania j. niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII–VIII, poziom II.2./A1)

autor: Anna Jaroszewska

4.

Muzyka IV / VII

„Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w kl. IV-VII

5.

Plastyka IV / VII

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 

6.

Historia kl. IV / VII-VIII

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 

7.

Przyroda kl. IV

„Tajemnice  przyrody” Program nauczania przyrody
w klasie IV szkoły podstawowej

8.

Wiedza o społecz. VIII

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro” Barbara Furman

9.

Geografia VII- VIII

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa

10.

Biologia VII-VIII

Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej - Puls życia

11.

Chemia VII-VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej
-Chemia Nowej Ery

12.

Fizyka VII-VIII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

- To jest fizyka

13.

Matematyka IV / VII-VIII

Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej- Matematyka z Kluczem

14.

Informatyka IV / VII-VIII

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej
 „Lubię to”

15.

Zajęcia techniczne IV

Program nauczania zajęć technicznych klasy IV-VI  MAC
- Lubię technikę

16.

Wychowanie fizyczne IV/VII-VIII

Program nauczania wychowania fizycznego
dla ośmioletniej szkoły podstawowej 
autor: Krzysztof Warchoł

17.

Edukacja dla bezpieczeństwa VIII

 

18.

Wychowanie do życia
w rodzinie kl. IV-VIII

„Wędrując ku dorosłości” Teresa Król

19. 

Doradztwo zawodowe

Program doradztwa zawodowego „Buduję swoją przyszłość”. Program autorski Beata Jasiewicz

20.

Psycholog

„Poznaję siebie” Izabela Kiljan


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA LATA 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
DLA KLAS IV – VI
Stara podstawa programowa

Lp.

PRZEDMIOT

NAZWA PROGRAMU

1

Język polski kl. IV-VI

„Teraz polski!” Wyd. Nowa Era

2

Język polski kl. VI*

„Ciekawi świata” Operon

3

Historia kl. IV-VI

„Wczoraj i dziś” Nowa Era

4

Historia kl. VI*

„Odkrywamy na nowo” Operon

5

Przyroda kl. IV- VI

„Przyrodo witaj” WSiP

6

Język angielski
kl. IV – VI

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego

7

Religia kl. IV – VI

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010

8

Plastyka kl. IV - VI

„Do dzieła”

9

Muzyka IV-VI

„I gra muzyka”

10

Technika IV-VI

Jak to działa? Nowa Era

11

Matematyka kl. IV-VI

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

12

Matematyka kl. VI*

„Ciekawi świata” Program nauczania matematyki
w szkole podstawowej

13

Informatyka

„Lubię to” Program nauczania zajęć komputerowych dla kl. IV-VI 

14

Wychowanie fizyczne

Autorski program wychowania fizycznego dla klas  IV – VI autor: Alicja Romanowska

*tylko w 2016-17

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
NA LATA 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020
DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLANEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Nowa podstawa programowa

Lp. 

Przedmiot

Nazwa programu

1

Wychowanie przedszkolne

„Od przedszkolaka do pierwszaka”  Program wychowania przedszkolnego 

2

Język angielski PP i 0

Nauczania j. angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

3

Oddział przedszkolny „0”

„Kocham przedszkole” program wychowania przedszkolnego 

autor: M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek

4

Edukacja wczesnoszkolna kl. I

„Uczymy się z Bratkiem”

5

Język angielski kl. I

Program nauczania j. angielskiego dla I-szego etapu edukacyjnego (I-III)

6

Religia – oddział przedszkolny („0”), grupa przedszkolna, klasy I i III

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w Polsce  x2010 roku

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
NA LATA 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020
DLA KLAS IV / VII-VIII
Nowa podstawa programowa

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

1.

J. polski kl. IV/ VII-VIII

„Nowe słowa na start” kl. IV

„Nowe słowa na start” kl. VI

2.

J. angielski kl. IV-VIII

Program nauczania j. angielskiego dla II etapu edukacyjnego IV-VIII

3.

J. niemiecki kl. VII-VIII

Program nauczania j. niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII–VIII, poziom II.2./A1) 

autor: Anna Jaroszewska

4.

Muzyka IV / VII

„Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w szkole podstawowejw kl. IV-VII

5.

Plastyka IV / VII

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej 

6.

Historia kl. IV / VII-VIII

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VII szkoły podstawowej 

7.

Przyroda kl. IV

„Tajemnice  przyrody” Program nauczania przyrody
w klasie IV szkoły podstawowej

8.

Wiedza o społecz. VIII

---------------------------

9.

Geografia VII- VIII

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa

10.

Biologia VII-VIII

Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej - Puls życia

11.

Chemia VII-VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej
-Chemia Nowe Ery

12.

Fizyka VII-VIII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

- To jest fizyka

13.

Matematyka IV / VII-VIII

Program nauczania matematyki dla klas IV-VII szkoły podstawowej- Matematyka z Kluczem

14.

Informatyka IV / VII-VIII

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej
 „Lubię to”

15.

Zajęcia techniczne IV

Program nauczania zajęć technicznych klasy IV-VI  MAC
- Lubię technikę

16.

Wychowanie fizyczne IV/VII-VIII

Program nauczania wychowania fizycznego
dla ośmioletniej szkoły podstawowej 
autor: Krzysztof Warchoł

17.

Edukacja dla bezpieczeństwa VII-VIII

-------------------------

18.

Wychowanie do życia
w rodzinie kl. VII

Program doradztwa zawodowego „Buduję swoją przyszłość”. Program autorski Beata Jasiewicz

 

Statut

Statut można pobrać klikając na poniższy link:

STATUT SP2- 01.12.17 ze zmianami z 23.10.2018

System Oceniania Zachowania

 

Pobierz:

System oceniania zachowania

Zestaw podręczników 2018/2019

Zestaw podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 2 w roku szkolnym 2018/2019 można pobrać klikając na poniższy link:

Zestaw podręczników 2018-2019

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy