Zajęcia logopedyczne wpływają na rozwój mowy dziecka oraz na całokształt jego rozwoju. Mowa to narzędzie, które pozwala nam wyrazić nasze myśli, opinie, uczucia, a także zdobywać informacje o otaczającym nas świecie.

Ćwiczenia logopedyczne mają na celu:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,

- usprawnienie narządów artykulacyjych,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- kształtowanie poprawnej artykulacji,

- doskonalenie koordynacji słuchowo ruchowej,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie słownictwa,

- rozwijanie koncetracji uwagi

Wszystkie te cele staramy się osiągnąć podczas zajęć logopedycznych.

                                                                                   Logopeda - Malwina Żardecka