Logopeda
plcsenfrdeitnororuessvtruk

Zajęcia logopedyczne wpływają na rozwój mowy dziecka oraz na całokształt jego rozwoju. Mowa to narzędzie, które pozwala nam wyrazić nasze myśli, opinie, uczucia, a także zdobywać informacje o otaczającym nas świecie.

Ćwiczenia logopedyczne mają na celu:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,

- usprawnienie narządów artykulacyjych,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- kształtowanie poprawnej artykulacji,

- doskonalenie koordynacji słuchowo ruchowej,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie słownictwa,

- rozwijanie koncetracji uwagi

Wszystkie te cele staramy się osiągnąć podczas zajęć logopedycznych.

                                                                                   Logopeda - Malwina Żardecka

Za oknem wiatr, deszcz i zimno, a my w gabinecie logopedycznym bawimy się wesoło i rozwijamy słownictwo oraz umiejętności komunikacyjne. Dzięki temu rozwijamy słownictwo i umiejętnosci komunikacyjne.

                                        

 

                                                                        

 

Dlaczego tak istotne jest prawidłowe oddychanie?

Oddech będący naturalnym odruchem człowieka wpływa na całościowy rozwój i funkcjonowanie człowieka. Oddziałuje także na prawidłowe ukształtowanie oraz motorykę aparatu artykulacyjnego.
Niewątpliwie dobre oddychanie wpływa na właściwe mówienie.
Dziecko oddychające w nieprawidłowy sposób narażone jest na:

Niedostateczne dotlenienie organizmu – ograniczona pojemność płuc
Częste infekcje górnych dróg oddechowych
Zaburzenia płynności mowy – niewłaściwe fazy oddechowe.
Wadami wymowy np. seplenienie, rotacyzm, międzyzębowość – dzieci, które oddychają przez usta mają problem z pionizacją języka
Wiotkość mięśni warg i policzków, żwaczy – spowodowana ciągłym rozchyleniem ust
Wady zgryzu.

Jaki jest cel i rola ćwiczeń oddechowych?

Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu oraz zwiększenie pojemności płuc. Ważne jest wydłużenie fazy oddechowej i wyrobienie właściwego dla mowy toru oddechowego. Zsynchronizowanie faz wydechowych z treścią wypowiedzi.  Ćwiczenia oddechowe stosowane w terapii logopedycznej małych dzieci pomagają zapobiegać wszelkiego rodzaju wadom wymowy i niewłaściwemu ukształtowaniu aparatu artykulacyjnego.

Logopeda a oddech?

Jeżeli zauważysz, że dziecko oddycha ustami, cały czas ma rozchylone wargi, często choruje na infekcje górnych dróg oddechowych, ma problemy z wymową. Być może są to problemy związane z niewłaściwym oddychaniem. Logopeda przeprowadzi obserwacje i  przekaże odpowiednie zalecenia, rozpocznie właściwą terapię.

 

Przykładowe ćwiczenia oddechowe:

- dmuchanie na wiatraczek, piórka, skrawki papieru, watkę,
- wydmuchiwanie powietrza przez rurkę do szklanki z wodą,
- zdmuchiwanie świecy ,
- puszczanie baniek mydlanych,
- poruszanie wydmuchiwanym powietrzem piłeczek, samochodzików po stole,
- nadmuchiwanie baloników,
- dmuchanie w gwizdek,
- chuchanie w ręce lub na zamarzniętą szybę ( odtajanie),
- wąchanie kwiatków,
- chłodzenie gorącej zupy na talerzu,
- ,,zdmuchanie” mlecza, ( tak długo, aż spadnie ostatnie nasionko),
- dmuchanie na obiekty pływające po wodzie,

 

 

 

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymiawiać prawidłowo

 

 

mgr Lidia Woźna

Poniedziałek: 9.00 - 13.00

Środa:  9.00 - 12.00

Piątek: 9.00 - 13.00

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy