Przedstawiam dyżury nauczycieli w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych: 02.11.2018, 29.04. 2019, 30.04.2019, 2.05.2019:

DYŻURY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2.11.2018 r.

1. Michalczewska Jola

2. Olechwir Tomek

3. Budzyńska Małgorzata

29.04.2019 r.

1. Jasiewicz Beata

2. Wolf Agnieszka

3. Popko Bogusia

30.04.2019 r.

1. Małolepsza Małgosia

2. Woźna Lidka

3. Mikołajczyk Jarek

2.05.2019 r.

1. Jankowiak Grzegorz

2. Szumlewska Monika

3. Podhorodecka-Nurkowska Ania