Czytanie rozwija
plcsenfrdeitnororuessvtruk

Przedstawiam dyżury nauczycieli w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych: 02.11.2018, 29.04. 2019, 30.04.2019, 2.05.2019:

DYŻURY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2.11.2018 r.

1. Michalczewska Jola

2. Olechwir Tomek

3. Budzyńska Małgorzata

29.04.2019 r.

1. Jasiewicz Beata

2. Wolf Agnieszka

3. Popko Bogusia

30.04.2019 r.

1. Małolepsza Małgosia

2. Woźna Lidka

3. Mikołajczyk Jarek

2.05.2019 r.

1. Jankowiak Grzegorz

2. Szumlewska Monika

3. Podhorodecka-Nurkowska Ania

Pan Krystian Tyrański (był u nas w szkole w czerwcu na warsztatach bębniarskich i nagrywał audycje z naszymi uczniami) zaprezentował 2 część audycji radiowej.
Zapraszam do jej wysłuchania. Artykuł ze spotkania z panem Krystianem umieścił w biuletynie pan Marian Samołyk w wakacyjnym numerze.
 
Tu posłuchasz audycji
 

Tegoroczni uczniowie klas 8 zmierzą się z nowym egzaminem – egzaminem ósmoklasisty. Egzamin ten będzie sprawdzał stopień opanowania wiedzy i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniów, ich rodziców i nauczycieli w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty będzie wspierać Wydawnictwo Nowa Era.

Kliknij powyższą grafikę lub ten link, aby przejść do odpowiedniej strony Nowej Ery.

 

Przesyłam materiał z rady szkoleniowej, oraz ustalenia i terminy realizacji tych zadań.
Nieobecne osoby w szczególny sposób muszą się z nimi zapoznać (treść KK, filmy) i przyłączyć się do prac zespołów wychowawczych - liderzy, do 20 listopada muszą opracować i przedstawić  dokument na temat sposobów kształcenia wybranych (dwóch) KK  w szkole w 2018/19 r. (do 16 listopada zbieramy pomysły, w tym dniu jest spotkanie robocze liderów z dyrektorem).
PS. Materiały dla nieobecnych (także wersja papierowa) do odebrania u dyrektora.
 
 
 
 

 

Materiał omawia nowe rozporządzenie o doradztwie zawodowym, które każdy nauczyciel powinien znać i stosować. Pani pedagog właśnie to przygotowała na radę. Dla osób z wielkim niedoczasem - tekst pokolorowany :) 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy