W ramach przeciwdziałania zagrożenieu COVID-19 przekazujemy rodzicom do wglądu procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym przy SP2 w Wapnicy

 

 

Procedura Covid-19