Informacje dla rodziców
plcsenfrdeitnororuessvtruk
Szanowni Rodzice i Opiekunowie 
 
Informuję, że za zgodą organu prowadzącego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym w naszej szkole są zawieszone do 18 maja 
z możliwością zmiany terminu.
 
Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły na co najmniej 3 dni przed planowanym otwarciem,  które będzie uzależnione od  osiągnięcia  przez placówkę pełnej gotowości do przyjęcia dzieci pod względem sanitarnym i organizacyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN. 
 
Oddziały przedszkolne będą otwarte dla dzieci, których rodzice w czasie trwania pandemii pracują zawodowo i nie mają możliwości w zadeklarowanych godzinach pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem . 
Osoby, które chcą skorzystać z organizowanych w naszej placówce zajęć opiekuńczych dla dzieci, powinny przesłać drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@sp2wapnica.plwypełnioną deklarację/oświadczenie o woli posłania dziecka do przedszkola, stanowiącą jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego. Wzór deklaracji/oświadczenia zamieszczony jest poniżej.
Wnioski przyjmowane będą od 13.05.2020 r. 
O zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia opiekuńcze rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową. Oryginał wypełnionej deklaracji/oświadczenia rodzic zakwalifikowanego dziecka zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy