Plan pracy d-learningowej (na odległość)
Procedury i harmonogramy
 * * *
 
Procedury pracy d-learningowej 
w Oddziale i Punkcie Przedszkolnym
D-learning/Procedura pracy zdalnej PP i OP.pdf 
* * *
 
Procedury pracy d-learningowej w klasach I-III 
 
 D-learning/Procedury pracy zdanej kl. I-III.pdf
 
 
 * * * 
 
Procedura pracy d-learningowej w klasach IV-VIII 
D-learning/Procedudra pracy na odlegość kl. IV-VIII.pdf 
 
 
* * * 
 
Plan wideo-konsultacji od 30.03.2020
w  klasach IV-VIII
 

https://sp2wapnica.pl/gazetka/index.php/54-uczniowie-sp/349-p-l-a-n-w-i-d-e-o-k-o-n-s-u-l-t-a-c-j-i-od-30-03-2020-r

* * * 

Procedury udzielania pomocy specjalistycznej

D-learning/Procedura PPP.pdf