Informacje dla rodziców
plcsenfrdeitnororuessvtruk

*
W związku z decyzją  Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zajęcia w szkole i grupach przedszkolnych od 25 marca do 10 kwietnia bedą realizowane poprzez kształcenie na odległość.
 
Oznacza to obowiązek realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem dostępnych środków i możliwości, w tym przypadku technologii informacyjno- komunikacyjnej, czyli internetu i wszelkich urządzeń komunikacyjnych. 
*
Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi wyzwanie zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i dla rodziców. Nasze wspólne doświadczeniaz ostatniego tygodnia pokazały, że w dużej większości nasza społeczność szkolna poradziła sobie z tym wyzwaniem dość dobrze. 
Niemal wszyscy uczniowie i rodzice mieli kontakt ze swoimi wychowawcami poprzez dziennik elektroniczny. Uczniowie zalogowali się do istniejących, wirtualnych klas na Classroomie, gdzie znajdowali materiały i zadania do wykonania. W razie trudności technicznych staraliśmy się pomóc Państwu w ich rozwiązaniu. Udostępniliśmy iPady uczniom, którzy nie mają w domu komputera lub innego urządzenia technologicznego. 
*
Kochani Uczniowie i Rodzice, dziękuję za dotychczasowy wysiłek, cierpliwość i współpracę, za realizację zasad Planu Daltońskiego: odpowiedzialności, samodzielności, współpracy i refleksji. To co trenowaliśmy w ostatnich dniachod dzisiaj jest koniecznością.
Zasady organizacji nauczania na odległość znajdą Państwo na stronie szkoły oraz w wiadomościach dziennika elektronicznego.
*
Dziękuję w imieniu uczniów i nauczycieli Radzie Rodziców, która przeszło rok temu wsparła nasze starania w rozwoju technologi TIK w naszej szkole. Pięć iPadów, które Szkoła dostała od Rodziców na 70-te urodziny oraz wsparcie firmy Apple, rozpoczęło małą rewolucję technologiczną w naszej placówce. Obecnie, dzięki wysiłkom wielu osób, życzliwości sponsorów i różnym projektom finansowym  w szkole mamy 40 takich urządzeń.
W tym miejscu chcę równie podziękować wszystkim Nauczycielom za ich wysiłek i zaangażowanie w realizację nowatorskich idei edukacyjnych. Bez ich odwagii kreatywności Plan Daltoński i iPady nigdy nie pojawiłyby się w Wapnicy.
 *
Życzę wszystkim zdrowia i spokojnego czasu.
Z poważaniem Iwona Sołtysiak
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy