Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Logowanie
Utwórz konto

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Start
plenfrdeitnoruessvuk
W dniu 1 października w naszej szkole przeprowadzony został VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. O godzinie 8.25 odbył się apel, na którym koordynator Jarosław Mikołajczyk przedstawił cel i przebieg obchodów a następnie w imieniu pani dyrektor Iwony Sołtysiak i swoim otworzył ten dzień. 
 
Egzamin przeprowadzały 4 komisje w składzie:
 
Komisja nr 1
Jakub kl. V
Jarosław kl. VII
Asystentem była p. Bogumiła Popko
 
Komisja nr 2
Hanna kl. VII
Barbara kl. VII 
Hanna kl. VII
Asystentem była p. Agnieszka Wolf
 
Komisja nr 3
Mateusz kl. VII
Kacper kl. V
Asystentem była p. Anna Podhorodecka-Nurkowska
 
Komisja nr 4
Anna kl. VII
Natalia kl. VII
Zak kl.VII
Asystentem był koordynator Jarosław Mikołajczyk
 
Komisja nr 1 przeegzaminowała 20 osób przyznając tytuł „Eksperta” 6 osobom.
Komisja nr 2 przeegzaminowała 23 osoby przyznając tytuł „Eksperta” 9 osobom.
Komisja nr 3 przeegzaminowała 18 osób przyznając tytuł „Eksperta” 8 osobom.
Komisja nr 4 przeegzaminowała 14 osób przyznając tytuł „Eksperta” 6 osobom
 
Przeprowadzono 75 egzaminów przyznając tytuł eksperta 29 osobom. Niektórzy uczniowie podchodzili do egzaminu kilka razy.
 
Koordynator i Panie Asystentki gratulują wszystkim, którzy podjęli zmagania z tabliczką mnożenia a szczególnie tym, którzy zdobyli Certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia na rok 2018. 
 
A ja dziękuję uczniom egzaminatorom za ciężką pracę w komisjach egzaminacyjnych, paniom Asystentkom: p. Bogumile Popko, Agnieszce Wolf i Annie Podhorodeckiej-Nurkowskiej za nieocenioną pomoc w sprawnym przeprowadzeniu prac w komisjach.
 
Jarosław Mikołajczyk - koordynator
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy