Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Logowanie
Utwórz konto

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Start
plenfrdeitnoruessvuk

Zakończył się I semestr w naszej Szkole. Wysiłki i starania, zostały 
podsumowane ocenami z przedmiotów i ocenami zachowania. 

Do szkoły uczęszczało 47 uczniów klas I-VII , 16 dzieci do Oddziału Przedszkolnego i 25 do Punktu Przedszkolnego.
Frekwencja ogólna w szkole wyniosła 92% , w kl. I - 96%, w kl. IV - 95%,
w kl. VII - 94%,
Uznanie za wytrwałość i dobre zdrowie należą się uczniom, którzy mają 100% frekwencję:
1. Marii Szymańskiej z kl. I
2.Janowi Zakrzewskiemu z kl. I
3. Kacprowi Rębek z kl. IV
4. Angelice Zalzberg z kl. V
i prawie 100% :
1. Patrycji Jakubowskiej z kl. IV
2. Blance Rożnowskiej z kl. V
3. Dawidowi Buczek z kl.VI
4. Błażejowi Zalzberg z kl. VII
Średnia ocen w klasach IV-VII wyniosła 4,0.

Najwyższą średnią ma klasa IV 
4,6, kl. V i VI 4,0 i kl. VII 3,5.
Za wysiłek naukowy, sumienność w pracy i odpowiedzialność w realizacji celów zostali wyróżnieni następujący uczniowie:
1.Kacper Rębek z kl. IV: średnia 5,1 i zachowanie bdb,
2. Marek Kilian z kl. IV i Hanna Zakrzewska z kl. VI : średnia 5,0 zachowanie bdb,
3. Angelika Mleczko z kl. V, Blanka Rożnowska z kl. V, Barbara Grzywaczewska z kl. VI i Bartosz Trojan z kl. VI - 4,9 bdb.
Kochani, wielkie uznanie i gratulacje !!!
Ważnym elementem życia szkolnego jest zachowanie, odpowiedzialność 
i współpraca.
W tym semestrze oceny bardzo dobre uzyskało 38% uczniów, dobrych 30%, poprawnych 21% i nagannych11% uczniów.
Najwięcej bardzo dobrych uczniów jest w kl. IV – 100%, w kl. VI -45% i w kl. V- 30%. Ocen dobrych najwięcej jest w kl. VII - 86%, w kl. V - 30% i w kl. VI - 8%. Dopuszczających ocen najwięcej jest w kl. VI 33% i kl. V- 30%.

Dzieci w klasach młodszych również mają swoje sukcesy i osiągnięcia. Klasa I oraz klasa III otrzymały dyplomy uznania i upominki do swoich sal .
Uczniowie tych klas są:
- ciekawi świata , coraz bardziej samodzielni i odpowiedzialni,
- interesują się czytaniem, chętnie czytają dodatkowe książki, lubią kiedy ktoś im je czyta,
- są bardzo sprawni ruchowo, lubią śpiewać i grać na instrumentach,
- posiadają ogromną wiedzę przyrodniczą, ekologiczną i prozdrowotną,
- aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach z j. angielskiego,
- chętnie wykonują dodatkowe zadania i karty pracy,
- wykazują się dużą motywacją do pracy i do działania., chętnie współpracują, 
dbają o siebie nawzajem, otrafią rozwiązywać konflikty bez okazywania agresji.

Szkolne życie obfitowało w wiele działań, imprez i projektów edukacyjno-wychowawczych. Każdy miał możliwość współorganizować lub uczestniczyć w poniższych działaniach:
Ekologicznej akcji „Sprzątanie Świata” .
Festynie Rodzinnym -„Święto Pieczonego Ziemniaka”.
Światowym Dzień Tabliczki Mnożenia.
Dniu Edukacji Narodowej oraz pasowaniu uczniów klasy I.
Szkolnych i miejskich Obchody Dnia Niepodległości.
Dniu Patrona z festiwalem wody, zbiórką elektroodpadów, uruchomieniem poidełka i otwarciem ścieżki „Przyroda w wapnicy”.
Szkolnych odwiedzinach Mikołaja zorganizowanych przez Radę Rodziców.
Szkolnym, świątecznym spotkaniu bożonarodzeniowym - koncercie kolę 
i pastorałek.
Zimowym spotkaniu rodzinnym oraz Dniu Babci i Dziadka w przedszkolu.
Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Ptasia stołówka – dokarmianiu ptaków.
Koncertach muzycznych i spektaklach profilaktyczno –edukacyjnch.
Warsztatach ekologiczno-przyrodniczych, warsztatach kodowania 
i programowania.

Dużo działo się prze z pięć miesięcy w naszej Szkole . Czas na nowe cele, wyzwania i niespodzianki. Semestr I uważam za zamknięty. ☺

 Życzę wszystkim uczniom mądrości i odpowiedzialności w realizacji celów 
w drugim semestrze. Życzę wytrwałości i zapału w zdobywaniu nowych umiejętności i wiedzy, w poszukiwaniu pasji i zainteresowań. Wierzymy, że każdy z Was, dzięki swojej pracy osiągnie sukces i będzie zadowolony kończąc rok szkolny w czerwcu.

Powodzenia ☺
Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy